Jarosław Pudełek/ Maj 7, 2019/ Aktualności/ 0 comments

Skuteczne budowanie efektywności

Na skuteczne budowanie efektywności można spojrzeć z kilku poziomów i przez pryzmat wielu czynników. Jednym z nich jest czas.

Na czas także patrzy się w bardzo różny sposób. Raz jest zasobem, raz celem, a raz tylko środkiem do jego osiągnięcia. Większość poradników dotyczących zarządzania czasem uwzględnia złożoność tego zjawiska. Pomija jednocześnie fakt, że każdy z nas też funkcjonuje w czasie, formułując błędne założenie, że w ogóle czasem można zarządzać. Czy można nad nim chociaż zapanować? Czy zapanować to to samo co zaplanować? Czym wreszcie jest skuteczne budowanie efektywności?

Zarządzać czasem - czy to w ogóle jest możliwe?

Przecież każdy z nas ma tego czasu w takiej samej ilości. Dla każdego z nas doba ma 24 godziny i choćbyśmy nie wiem jak się starali nie będzie więcej.

Na pewno spotkałeś się już z propozycjami szkoleń czy choćby artykułami, które traktują o tym, jak należy ustalać cele, określać ramy czasowe ich realizacji, w jaki sposób równoważyć życie prywatne i zawodowe, jak mierzyć czas i szacować jego ilość, jaka ma być potrzebna do ukończenia konkretnego zadania. Niezależnie od tego, czym się zajmujesz, zawsze musisz określać pewne terminy czy liczyć czas - jednak to, samo w sobie, niczego jeszcze nie rozwiązuje. Zachodzi potrzeba wdrożenia bardzo ważnego elementu: zarządzania SOBĄ w czasie.

Plany są dowolnie elastyczne, natomiast...

...kluczem do osiągnięcia sukcesu jest zawsze uwzględnienie indywidualnych preferencji i możliwości.

Samo zarządzanie czasem nie wystarczy: to podejście instrumentalne, w którym pomija się realne możliwości, w sposób arbitralny stwierdzając, co i na kiedy będzie zrobione. Brakuje w tym jednak kompleksowego podejścia, które, dzięki wykorzystaniu praw zarządzania czasem, pozwala na rozwój osobisty, wydajną pracę i czerpanie satysfakcji z realizacji projektu.

Prawa czasu.

Czas jest narzucony i nie można go kontrolować. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby go w sposób efektywny wykorzystywać.

To, co zwykle bierzesz za brak czasu, w istocie jest efektem niewłaściwego nim zarządzania.

Być może wiesz, że istnieją pewne prawidłowości, które pozwalają lepiej planować pracę. Tak zwana gilotyna czasowa w połączeniu ze znajomością pewnych prawideł ludzkiej psychiki pozwala skutecznie wyznaczać cele oraz plany ich realizacji. Dzięki zrozumieniu tego, w jaki sposób odnosimy się do celów w perspektywie czasowej, możemy działać skuteczniej.

Czas to pieniądz.

Hasło to pochodzi jeszcze z tak zwanej „starej ekonomii”. Dziś prawidłowość ta jest raczej odwrotna: pieniądz to czas. Dysponując czasem, można dokonać wiele, ale to właśnie czasu zwykle najbardziej nam brakuje. Odzwierciedleniem dynamiki procesu w czasie jest giełda, gdzie błyskawicznie podejmowane decyzje nabierają zupełnie wymiernego znaczenia: przekładają się na zyski lub straty.

W pracy, w której ważne są pieniądze, zawsze ważny jest też czas – każdy proces, również proces ekonomiczny czy biznesowy – można rozpatrywać tylko i wyłącznie w kontekście czasu, w jakim się odbywa. Proces ma datę rozpoczęcia i zakończenia, trwa określoną ilość roboczogodzin i w tym czasie musi przeprowadzić stan A w stan B. Nie można wyznaczać celów czasowo nierealnych, ale nie uwzględniając czasu równie dobrze można procesy nakreślić na zbyt długi okres, a to już strata jak najbardziej materialna.

Szybkość działania w biznesie jest podstawą sukcesu, ale często z tym trzeba się wstrzymać. Choć samym czasem zarządzać trudno, sobą w czasie można dużo łatwiej. Znając zasady prawidłowego planowania, wiedząc, jak zarządza się priorytetami, jak ustala się cele i jak można lepiej rozporządzać czasem dzięki wykorzystaniu nawyków, można naprawdę osiągnąć w biznesie każdy laur.

Nie ma produktów, które wyprzedzają swoją epokę. Są te, których proces powstawania został idealnie opisany na osi czasu, dzięki czemu gotowy produkt lub usługa pojawia się na rynku dokładnie wtedy, kiedy oczekują tego Klienci. Każdy, kto skończy pracę później, jest ofiarą kiepskiego planowania czasu i zarządzania sobą w czasie.

Share this Post

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*